Līna

“Pirmskolas iestādes” beidzēja un daži viņas kolēģi iepozēja