Nu ta beidzot – pavasaris klāt!

Paties prieks par visiem jautrajiem cilvēkiem metropolē , kas ar smaidu pa visu seju sagaida pavasari!