Rāmji

Šķiet , ka viena no visšabloniskākajām tēmām , kad runājam par bērnu audzināšanu ir to ielikšana , ietilpināšana un ietupināšana visādu veidu rāmjos.Lai prot uzvesties, lai izaug par krietniem un kārtīgiem (ietiecams- lietišķā kostīmā tērptām , savu vietu zinošām luterānēm)…Tad nu ar cerību , ka šie būs vieni no retajiem rāmjiem , ko meitenes apzināti tur savās rokās sevi ierāmējot , sabildējās redz kas: